บล็อก ไม้ ของเล่น คลิกที่นี่

บล็อก ไม้ ของเล่น

E-MOM ของเล่นเด็ก รถเครนพร้อมบล็อกไม้, หลากสี, ไม้บีช นอกจากเด็กๆ จะสนุกสนานกับการเคลื่อนย้ายบล็อกด้วยเครนและลากรถไปมาแล้ว ของเล่นชิ้นนี้ยังช่วยเพิ่มความคล่องแคล่ว ฝึกทักษะการคิดแบบมีระบบ และทักษะการใช้สายตาให้สัมพันธ์กับมือ
นอกจากเด็กๆ จะสนุกสนานกับการเคลื่อนย้ายบล็อกด้วยเครนและลากรถไปมาแล้ว ของเล่นชิ้นนี้ยังช่วยเพิ่มความคล่องแคล่ว ฝึกทักษะการคิดแบบมีระบบ และทักษะการใช้สายตาให้สัมพันธ์กับมือ
ทำจากไม้จึงแข็งแรง ทนทาน แม้คนขับจะซิ่งและต้องขนส่งของหลายรอบ

บล็อก ไม้ ของเล่น