นิทาน เด็ก ก่อน นอน สนใจคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นิทาน เด็ก ก่อน นอน

นิทานพัฒนา7Q…ฮูกช่างคิด (IQ) หนังสือสำหรับเด็ก,นิทาน,หนังสือเด็ก,หนังสือเสริมพัฒนาการ,นิทาน EF ,หนังสือกิจกรรม
Activity Books ร้อยเรียงเป็นนิทานเรื่องราวของนกฮูกหัวไวไปช่วยลุงเต่าที่โรงงานของเล่น ฮูกหัวไวต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด และความสมเหตุสมผล เพื่อจัดการปัญหาและช่วยลุงเต่าในโรงงานของเล่นได้จนสำเร็จหนังสือสำหรับเด็ก,นิทาน,หนังสือเด็ก,หนังสือเสริมพัฒนาการ,นิทาน EF ,หนังสือกิจกรรม
ชุดเเม่ลูกผูกพัน
พัฒนาทักษะสมอง EF ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)และติดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring)
“เรื่องราวความอบอุ่นใจ รักใดเล่าเท่ารักจากอกแม่ เเน่เเท้คงมั่นตราบนิรันดร์”
นิทานพัฒนาอารมณ์เเละจิตใจ (EQ) สร้างสายสัมพันธ์ (Attachment)ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการกำหนดพฤติกรรมของลูกในอนาคต

นิทานพัฒนา IQ ส่งเสริมทักษะแก้ปัญหาเป็น เก่ง ฉลาด ใช้เหตุผล เหมาะสำหรับเด็ก 4-10 ปี

นิทาน เด็ก ก่อน นอน