ที่ บด อาหาร คลิกที่นี่

ที่ บด อาหาร

ชุดบดอาหาร ที่บดอาหาร สำหรับเด็ก
1 ชุดประกอบด้วย 7 ชิ้น
ฝาปิด – ป้องกันแมลงและสามารถหงายขึ้นมาใช้เป็นถ้วยเล็กๆได้
ตะแกรงกรอง – ใช้สำหรับกรองผลไม้ และบดข้าว
ฝาขูด – สำหรับขูดผลไม้
ฝาสำหรับคั้นน้ำผลไม้
ถ้วยบด – ใช้งานร่วมกับไม้บดไว้สำหรับบดอาหาร
ไม้บด
ช้อน
วัสดุทำมาจาก ABS และ ตะแกรงกรองทำมากจากสแตนเลส
สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป

ที่ บด อาหาร