ของเล่น พัฒนา สมอง คลิกที่นี่

ของเล่น พัฒนา สมอง

Pie Face Game เกมส์พายเฟส ปาหน้าด้วยครีมพาย ของเล่นพัฒนาทักษะ พัฒนาสมอง

– ของเล่นเกม พายเฟส เป็นของเล่นที่เล่นสนุกสนานมากๆเลย เล่นได้ทั้งครอบครัว มาลุ้นกันว่าใครจะโดนครีมโปะหน้า
ข้อแนะนำ
– เด็กๆควรเล่นภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
– เลือกครีมที่ไม่เป็นอันตราย เช่นวิปครีม

คำแนะนำในการเล่น
1.เมื่อประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้นำพายหรือบีบวิปปิ้งครีม ไว้บนแท่นรูปมือ
2.ให้ผู้เล่นหมุนเข็มแล้วมารอดูกันว่าจะได้หมายเลขอะไร
3.ให้ผู้เล่นวางคางให้อยู่ตรงช่องใบหน้า
4.หมุนลูกศร เพื่อสุ่มตัวเลข
5.หมุนแกนที่ตัวเครื่องไปด้านหน้า ตามจำนวนตัวเลขที่สุ่มได้
6. ผลัดเปลี่ยนกันเล่นจนกว่าจะมีคนโดนพายหรือวิปครีมโปะหน้า
7.เมื่อผู้เล่นเลิกเล่นแล้ว ควรล้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้สะอาดแล้วเก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อย

– ของเล่นเกม พายเฟส เป็นของเล่นที่เล่นสนุกสนานมากๆเลย เล่นได้ทั้งครอบครัว มาลุ้นกันว่าใครจะโดนครีมโปะหน้า
ข้อแนะนำ
– เด็กๆควรเล่นภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
– เลือกครีมที่ไม่เป็นอันตราย เช่นวิปครีม
คำแนะนำในการเล่น
1.เมื่อประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้นำพายหรือบีบวิปปิ้งครีม ไว้บนแท่นรูปมือ
2.ให้ผู้เล่นหมุนเข็มแล้วมารอดูกันว่าจะได้หมายเลขอะไร
3.ให้ผู้เล่นวางคางให้อยู่ตรงช่องใบหน้า
4.หมุนลูกศร เพื่อสุ่มตัวเลข
5.หมุนแกนที่ตัวเครื่องไปด้านหน้า ตามจำนวนตัวเลขที่สุ่มได้
6. ผลัดเปลี่ยนกันเล่นจนกว่าจะมีคนโดนพายหรือวิปครีมโปะหน้า
7.เมื่อผู้เล่นเลิกเล่นแล้ว ควรล้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้สะอาดแล้วเก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อย

ของเล่น พัฒนา สมอง