ของเล่น ฝึก ทักษะ คลิกที่นี่

ของเล่น ฝึก ทักษะ

ของเล่นเสริมทักษะ หนอนน้อยไม้ร้อยเชือก ฝึกสมาธิ
– น้ำหนักของไม้กระตุ้นและส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กในมือได้เป็นอย่างดี
– สีสวยงานมาตรฐานปลอดภัยกับเด็กๆ
– เสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กในมือ สายตา การประสานงานของกล้ามเนื้อ สมาธิ
– ช่วยในการฝึกสมาธิและความอดทนของน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ เรื่องสีต่างๆ
– เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลหรือสถาบันพัฒนาเด็กทั้งหลายฝึกให้น้อง ๆ ได้ทำกิจกรรมนี้
– หนอนน้อยน่ารักมี 4 ตัว 4 สี มีเชือกร้อย 4 เส้นจ้า มีลูกปัดไม้รูปทรงต่างๆหลากสีประมาน 40 ชิ้น

กระตุ้นและส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กในมือได้เป็นอย่างดี
สีสวย มาตรฐานปลอดภัยกับเด็กๆ
ช่วยในการฝึกสมาธิและความอดทนของน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ของเล่น ฝึก ทักษะ